Jak pracować z lękiem?

Jak pracować z konkretnym lękiem?

To, że czujemy lęk nie jest złe. Odczuwanie żadnej emocji nie jest złe. Wszystkie emocje, które odczuwamy są nam potrzebne. Dopiero gdy pozwalamy, aby emocje nami kierowały, ma to negatywne konsekwencje. Lęk jest emocją, która się pojawia w naszym życiu bardzo często. Jednak gdy długi czas jest utrzymywany ten sam lęk, potrafi nas pozbawić energii, sił witalnych a nawet doprowadzić do nerwicy czy depresji. Dlatego warto pracować z lękiem, który nie daje nam spokoju.

Po pierwsze zdaj sobie sprawę, że możesz coś z nim zrobić.

Po drugie zdaj sobie sprawę, że czujesz lęk, ale nie jesteś lękiem. Jesteś osobą, która czuje lęk.

Pierwszy sposób pracy: racjonalizacja.

Rozpatrzymy pracę z lękiem pod kątem lęku przed coronavirusem.

Sprecyzuj czego dokładnie ten lęk dotyczy.

Czego dokładnie się boisz?

  • zarażenia

Czy musisz się zarazić?

  • Nie. Ale jest prawdopodobnieństwo, że tak się stanie.

Co wtedy się wydarzy, jeśli nawet się zarazisz?

  • Mogę zachorować.

Czy musisz zachorować?

  • Nie, możesz być tylko nosicielem, tak jak w wypadku wirusa Herpes. Szacuje się, że około 90% ludzi jest nosicielem całe życie tego wirusa, jednak większość populacji nigdy nie miała objawów zachorowania, ponieważ ich układ odpornościowy doskonale sobie z nim radzi.

Jeśli jednak zachorujesz, to co się może stać?

  • Mogę ciężko zachorować.

Czy na pewno ciężko zachorujesz?

  • Nie, niewielki procent osób choruje poważnie i tylko wtedy gdy ich układ odpornościowy jest osłabiony.

Jeśli jednak ciężko zachorujesz, to co się może stać?

  • Mogę umrzeć.

Czy na pewno umrzesz?

  • Nie, jest to mało prawdopodobne i zdarza się bardzo rzadko.

Zobacz, którego z tych elementów najbardziej się boisz.

Najprawdopodobniej jest to śmierć. Teraz spójrz jak wiele elementów musi się wydarzyć i z jakim określonym skutkiem, aby mogło do tego dojść. Zobacz jak bardzo daleko jesteś od tego miejsca i jak mało prawdopodobne jest, że to się stanie.

W ten sposób możesz zracjonalizować poczucie lęku i zmniejszyć jego poziom.

Drugi sposób: transformacja.

Skoncentruj się na swoim oddechu i zdrowiu w tym momencie. Podziękuj za każdy zdrowy element swojego ciała pełnym zdaniem.

Dziękuję za zdrowe oczy.

Dziękuję za zdrowe uszy.

Dziękuję za zdrowe zęby.

Dziękuję za zdrowe serce.

Dziękuję za zdrowe ręce.

Dziękuj za każdą zdrową część swojego ciała, pełnym zdaniem, za każdym razem napełniając się wdzięcznością. Poczuj, że Twoje ciało stanowi wspaniałą, zintegrowaną i silną całość. Poczuj jego połączenie z Ziemią i Niebem.

Następnie dziękuj za to, że Twoi bliscy są zdrowi, po kolei wymieniając ich imiona. Za każdym razem napełniaj się wdzięcznością rozszerzając swoje pole miłości na nich i całą Ziemię.

Jeżeli temat lęku jest Ci bardzo bliski, wykonuj to ćwiczenie codziennie, najlepiej rano i wieczorem. W momentach gdy będzie wracał, wracaj do oddechu z tego ćwiczenia i przypominaj sobie w myślach ten stan.

Proponowane metody pracy z lękiem nie mają na celu zachęcania do nie przestrzegania środów ostrożności.

Autor

ANILA POPŁAWSKA