Matryca Świadomości – 20 kluczy do świadomej kreacji

Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni niewidzialną siłą, która oddziałuje na każdego z nas. Jednakże nie jesteśmy biernymi obserwatorami życia (jakby mogło się nam wydawać), ale możemy być świadomymi twórcami swojego życia. 

Matryca Świadomości – 20 kluczy do świadomej kreacji:

 1. Matryca Świadomości jest:
  1. siecią, która utrzymuje wszechświat,
  2. pajęczyną powiązań pomiędzy wszystkimi istotami/rzeczami i
  3. lustrem, które pokazuje nam to co, tworzymy.
 2. Wszystko we wszechświecie, w tym w naszym świecie jest wzajemnie połączone, jest siecią.
 3. Aby wykorzystać się samego wszechświata, mamy widzieć Siebie jako jego nieodzowną część, a nie jako oddzielonych od niego.
 4. To, co raz zostało złączone, pozostaje już na zawsze połączone, zupełnie niezależnie od tego, czy jest fizycznie powiązane, czy nie.
 5. Akt skupienia naszej świadomości jest aktem kreacji. Świadomość stwarza!
 6. Mamy już wszelką moc, jakiej potrzebujemy, aby wykreować zmiany, które wybierzemy!
 7. Obiekt uważności naszej świadomości staje się w tym samym momencie rzeczywistością w naszym świecie.
 8. Nie wystarczy po prostu powiedzieć, że wybieramy nową rzeczywistość.
 9. Intencja w połączeniu z uczuciem, ale bez presji, jest tym kodem, który komunikuje się z Matrycą Świadomości.
 10. Nie każda intencja zadziała. Tylko to ma moc kreacji, które jest pozbawione ego i oceniania.
 11. Musimy stać się w naszym życiu tym, czego pragniemy doświadczyć w naszym świecie.
 12. Nie jesteśmy ograniczeni tymi prawami fizyki, jakie znamy dzisiaj.
 13. W holograficznym „czymś”, każda jego część odzwierciedla całość tego „czegoś”.
 14. Uniwersalnie połączony hologram świadomości obiecuje, że z chwilą, gdy kreujemy nasze dobre intencje, są one już odebrane w miejscu przeznaczenia.
 15. Poprzez hologram świadomości, nawet mała zmiana w naszym życiu zostaje odbita w lustrze naszego świata.
 16. Minimalna liczba osób potrzebnych do wywołania zmiany w świadomości wynosi pierwiastek kwadratowy z 1% całej populacji.
 17. Matryca Świadomości służy jako lustro związków, które tworzymy według swoich przekonań:
  1. Lustro I: Odbicia chwili obecnej
  2. Lustro II: Odbicia tego, co oceniamy w chwili obecnej
  3. Lustro III: Odbicia tego, co utraciliśmy, oddaliśmy albo nam zabrano
  4. Lustro IV: Odbicia naszej Ciemnej Strony Duszy, Naszego Cienia
  5. Lustro V: Odbicia uzdrowienia krytyki naszej doskonałości.
 18. Sedno naszych „negatywnych” doświadczeń można zredukować do jednego lub kombinacji z trzech uniwersalnych lęków:
  1. lęku przed odrzuceniem
  2. niskim poczuciem własnej wartości
  3. brakiem bezpieczeństwa i zaufania
 19. Nasze prawdziwe przekonania są lustrzanym odbiciem w naszych najbliższych związkach.
 20. Stać się w naszym życiu dokładnie tym, czego rzeczywiście chcemy doświadczyć w naszym życiu.

„20 Keys of Conscious Creation from Gregg Braden in The Divine Matrix”

PETER PO (PIOTR POPŁAWSKI)