7 zasad Huny

Huna to starodawna filozofia stworzona przez polinezyjskich Kahunów – kapłanów i uzdrowicieli. Huna przekazywana była z pokolenia na pokolenie i ułożona według siedmiu głównych zasad.

Huna w języku hawajskim oznacza tajemnicę. Chodzi tu nie o sekret, ale wiedzę tajemną. Drugie znaczenie tego słowa to „drobny, delikatny”, jak pył lub morska mgła. Kahunowie byli specjalistami u dawnych Hawajczyków, ekspertami od religii, zdrowia, rzemiosł, nauki, psychologii i różnorodnych praktyk magicznych. Zajmowali się zarówno sferą ducha, jak i materii.

Stworzyli sztuczny język, dzięki któremu wiedza huny mogła być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Chociaż ten tajemny język stworzył podwaliny języka codziennego, sekretne podteksty pozostały niezmienione. Co ciekawe, język ten nie posiada czasu przeszłego, ani przyszłego. Dla nich wszystko istnieje w teraz. Kahunowie przekazali siedem zasad, dzięki którym praktykujący hunę mogą dostrzec w zwykłej rzeczywistości rzeczy niezwykłe. Mogą pomóc spojrzeć inaczej na filozofię życia. Mówiąc ściślej – mając w świadomości te zasady, łatwiej jest żyć, łatwiej zrozumieć życie i je pokochać.

7 zasad huny

1. IKE Świat jest tym, czym myślisz, że jest

Pierwsza zasada mówi nam o wielkiej subiektywności świata. Żyjemy w innych światach zbudowanych na subiektywnych wyobrażeniach. Budujemy swój obraz świata na własnej iluzji (mayi). Nasze światy są podobne, gdy nasze wyobrażenia są podobne. Sen, który nazywany rzeczywistością fizyczną, jest tworzony przez przekonania, oczekiwania, intencje, obawy, emocje i pragnienia, a także ciągłe, powtarzające się myśli i czyny. Zmieniamy go „stanami umysłu”, czyli dzięki zmianie w swoim myśleniu można zmienić swój świat.  Cały nasz świat jest zależny od naszych myśli. Na podstawie tego, można stwierdzić, że to właśnie my jesteśmy kreatorami. I to jest prawda. Tak jak i tworzymy naszą rzeczywistość w śnie, tak i tworzymy rzeczywistość w materii. Jedyna różnica to taka, że materia jest gęstsza. Zmieńmy swoje myśli, a zmieni się nasz świat. Wystarczy się przebudzić i to dostrzec.Wychodząc ponad myśli, można przekroczyć sen o świecie.  Miej świadomość, że świat jest tym, czym myślisz, że jest. Buduj pozytywne przekonania na temat siebie, innych ludzi oraz świata zewnętrznego.Ta zasada jest kamieniem węgielnym całej huny.

2. KALA Nie ma żadnych ograniczeń

Wszechświat sam w sobie jest polem o nieograniczonych możliwościach. Tak naprawdę nie istnieją żadne realne granice pomiędzy tobą a twoim ciałem, tobą a innymi ludźmi. Wszelki podział jest iluzją. Dodatkowym znaczeniem tej zasady jest to, że nie istnieją limity tworzenia. Można więc stworzyć w tej czy innej formie, wszystko czego tylko się pragnie. Przekonanie, że nie ma żadnych ograniczeń jest sposobem na podarowanie sobie niezmiernej wolności, lecz jego następstwem jest też pełna odpowiedzialność za swoje czyny i reakcje. Ograniczenia wynikają tylko z naszych ograniczonych poglądów. Jeśli nie wierzymy w cuda, one nie pojawią się w naszym życiu. To jest jasne, ponieważ sami ograniczamy naszą rzeczywistość. Sami swoimi myślami ograniczamy wszechświat. Poprzez zmianę myśli i przekonań możesz ściągnąć z siebie ograniczenia. Daj sobie prawo do tego, co pragniesz – do zdrowia, obfitości, miłości, sukcesu. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy w taką możliwość. 

3. MAKIA Energia podąża za uwagą

Energia przepływa tam, gdzie przemieszczamy uwagę. Człowiek jest skupiskiem najróżniejszych energii, dlatego przejawia się na bardzo szerokim paśmie rzeczywistości. Tworząc myślokształt, dajemy mu energię. Taka myśl trwa przy nas i oddziałuje na nasze ciała wyższe. Energia skupiona w taki sposób oddziałuje stwórczo w zależności od natury myśli, które jej towarzyszą. Skup się na tym, czego pragniesz. Skup się na wszelkich pozytywach związanych ze zmianą, jaką pragniesz. Skup się na zauważaniu już tej zmiany w życiu innych osób i błogosław ją, zamiast zaniżać energię zazdrością. Koncentrowanie uwagi na czymkolwiek tworzy kanał, dzięki któremu urzeczywistniają się myśli i uczucia.

4. MANAWA Moment mocy jest teraz

Nie jesteśmy związani żadnymi wydarzeniami z przeszłością, ani też postrzeganiem przyszłości. Czas jest tylko mentalnym tworem. Czas płynie inaczej dla każdej istoty. Jeśli ktoś się śpieszy, ma mało czasu. Jeśli ktoś jest spokojny i wie, że zdąży, ma faktycznie wystarczająco dużo czasu. Kto chce „mieć czas” ten go ma. Ta różnica wynika tylko z wyobrażenia o czasie. Mamy moc, aby w chwili obecnej zmienić ograniczające przekonania, by świadomie zasadzić ziarna przyszłości zgodnej z naszą wolą. Zmieniając swoje myśli, zmienia się doświadczenia i nie istnieje żadna moc na zewnątrz, zdolna powstrzymać nasze zamiary. Zacznij żyć w chwili obecnej, zamiast uciekać w świat myśli zaplątanych w przeszłość lub przyszłość. Jesteśmy wolni w stopniu, w jakim z tego korzystamy.

5. ALOHA Kochać to dzielić szczęście. Miłość jest po to, by przynosiła szczęście

Istoty ludzkie istnieją z powodu miłości, czy są tego świadome czy nie. Miłość jest najpotężniejszym narzędziem efektywnego działania. Głębsze znaczenie hawajskiego słowa „aloha” (miłość) to: „bycie szczęśliwym z kimś lub czymś i dzielenie się z nim szczęściem”. W tym sensie miłość stanowi zarówno postawę, jak i działanie. To nie jest tylko uczucie czy rodzaj zachowania, ale sposób na zmianę. Miłość jest duchową mocą, która wzmaga się w miarę jak słabnie osądzanie i krytycyzm. Intencja pełna miłości jest najpotężniejszą siłą duchową jaką zna świat. Miłość wyraża się w formie błogosławieństwa, pochwały, docenienia i wdzięczności. Kiedy zaczynamy uznawać miłość, jesteśmy szczęśliwi ze względu na to, kim jesteśmy i jeszcze bardziej szczęśliwi ze względu na to, kim się stajemy. W hunie miłość związana jest z tworzeniem szczęścia. Wyobraź sobie, że nie oceniasz i niczego nie oczekujesz od drugiego człowieka. Akceptujesz w pełni jego wolność, a on akceptuje Twoją.  Ćwicz wyrażanie wdzięczności! Codziennie wieczorem pomyśl za co jesteś wdzięczny. Wypisz też ogólną listę wdzięczności w twoim życiu – nawet bieżąca woda, dach nad głową, czy umiejętność chodzenia i mówienia się liczą. Spotykając inne żywe istoty błogosław im. To może być króciutkie błogosławieństwo miłości, zdrowia i harmonii, czy obfitości. Sam poczujesz, czego potrzeba. Naucz się radości z życia. Ponad umysłem wszyscy stanowimy jedność.

6. MANA Cała moc pochodzi z wnętrza

Nie ma mocy poza nami. Bóg czy Wszechświat działa na nasze życie poprzez nas. My jesteśmy aktywnymi kanałami tej mocy, a nasze wybory i decyzje zarządzają nim. Najważniejszym przejawem mocy człowieka, jest jego wola. Człowiek mający skoncentrowany umysł na teraźniejszości potrafi kierować własną energią.  Świadome i pełne przekonania słowa wpływają na rzeczywistość tworząc nasze pole. Ufaj sobie. Odczuwaj pewność siebie, zamiast strachu.

7. PONO Skuteczność jest miarą prawdy

Ta zasada jest pragmatyczna i uczy, aby dążyć do celu w najskuteczniejszy sposób. Efektywność jest jedynym sensownym wymiernikiem prawdy. Zmierzyć ja można pytaniem: „Czy to działa?”. Dla kahunów ważne było to, co działało. Jeśli coś działa, to znaczy, że skuteczne i warto to robić. Jeśli dana czynność nie działa (nie przynosi zamierzonych efektów), to nie ma sensu się tym bawić. To jest bardzo zdrowe i praktyczne podejście. Jeśli chcemy osiągnąć jakiś cel trzeba używać środków prowadzących do tego celu. Każde działanie przyniesie skutek, warto być świadomym skutków swoich działań. Praktykuj pozytywne nastawienie i wyczekuj jak najlepszych efektów. To z jakimi wibracjami działasz określa jakie wibracje będzie miał skutek. Jakie nasiona, takie owoce.

Podsumowanie siedmiu zasad huny:1. IKE – świat jest taki, jaki myślisz, że jest.2. KALA – nie ma żadnych ograniczeń3. MAKIA – Energia podąża za uwagą4. MANAWA – moment mocy jest teraz5. ALOHA – miłość jest po to, by przynosiła szczęście6. MANA – cała moc pochodzi z naszego wnętrza7. PONO – Skuteczność jest miarą prawdy.

ANILA POPŁAWSKA

Źródła

Otha Wingo, Podręcznik Huny. Psychologia i praktyczne zastosowanie nauki Huny, wyd. Kos
Serge Kahili King, Szaman miejski, wyd. Kos
Serge Kahili King, Nauka huny. Bądź mistrzem ukrytego ja, wyd. Kos
Serge Kahili King, Starożytny Hawajski Sekret. Praktyka w XXI wieku, wyd. Illuminatio

http://www.nowaswiadomosc.pl/242-huna-cz-10-siedem-zasad-huny.html