Urządzenie Frequency Scan

Wszystko co nas otacza składa się z częstotliwości. Wiele lat temu nauka udowodniła, że zarówno dźwięk, obraz jak również przedmioty a nawet ludzie są tylko zbiorem określonych wibracji. Doskonale zgadza się to z Pismem Świętym „… na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo …”. Nauka idzie do przodu i powstały różne urządzenia, które potrafią odczytać i rozpoznać wibracje dowolnego obiektu. Urządzenie „Frequency Scan” potrafi znacznie więcej. Dzięki potężnej bazie danych potrafi także powiązać i przedstawić powody zaistniałej sytuacji oraz przedstawić remedia. A to wszystko tylko na podstawie zdjęcia i podstawowych danych. Jednak jakkolwiek genialne urządzenie jest tylko urządzeniem … elementem kluczowym jest interpretujący wyniki Piotr Popławski ze swoim 30 letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej i doradczej. Zapraszamy na konsultacje! qualitylife.pl@gmail.com