Zastosowanie fizyki kwantowej w QUALITY LIFE ADVISORY

Podstawy naukowe

Fizyka kwantowa (badanie cząstek elementarnych na poziomie subatomowym) zakłada, że przestrzeń jest wypełniona niezliczoną ilością cząstek elementarnych w każdym atomie. Cząstki te są w ciągłym ruchu (oscylacji). Mogą też łączyć się (tzw. splątanie kwantowe) i wymieniać informacje z innymi cząstkami elementarnymi. Powstałe w ten sposób fale, będące nośnikami informacji, podobnych sobie energii są na tyle duże, że pomiar ich temperatury  jest bliski zera absolutnego (minus 273,15 ° C), gdzie wszystko stoi w miejscu (tzw. “Pole Punktu Zerowego”).

Wnioski, jakie wysnuli fizycy kwantowi, są takie, że przestrzeń wokół nas nie jest pusta, czyli jest pełna życia, pełna cząstek elementarnych, które są w ciągłej wymianie energii/ informacji pomiędzy sobą. Ta wszechogarniająca wszystkie cząstki elementarne matryca nazwana została “Polem Punktu Zerowego”.

Jakie znaczenie taka wiedza może mieć dla biznesu i w szczególności dla Twojej firmy? 
Ponieważ wszyscy jesteśmy jakąś częścią elementarnej matrycy , to jesteśmy również w stałej wymianie informacji w tej matrycy. My, jako osoby prywatne, jak i grupa ludzi, organizacja i cały biznes, w którym funkcjonujemy. Konstrukcja naszego środowiska, gospodarki i zarządzania pojedynczym przedsiębiorstwem, są w znacznej relacji z nośnikami informacji w “Polu Punktu Zerowego”.

Nośniki informacji w “Polu Punktu Zerowego”

Kwantowe cząstki, znane powszechnie jako fotony, są nośnikami “czystej informacji” (wg słynnego wiedeńskiego fizyka kwantowego profesora Antona Zeilinger’a) z “Pola Punktu Zerowego”, nazywanej przez niemieckiego fizyka kwantowego Fritza-Alberta Popp’a “rzeczywistym nośnikiem informacji życia”.

Jakie zastosowanie w praktyce ma ta wiedza w osiągnięciu długofalowego i trwałego sukcesu firmy?

Wyobraź sobie, że dzięki analizie dokonanej przez naszych konsultantów i komputer kwantowy, uzyskałeś precyzyjny raport ilościowy i jakościowy głównych i strategicznych obszarów biznesowych , które dają konkretną i praktyczną informację, co i jak należy zmodyfikować i zaimplementować w praktyce w kluczowych departamentach i zakresach działań przedsiębiorstwa, m.in.: Cele i Misja, Controlling (strategiczny, operacyjny), Finanse, Polityka Cenowa, Produkcja, Logistyka, Due Dilligence, Prawne, Podatkowe, Kontakty, Marketing, Sprzedaż, Dystrybucja, Rynek – Konkurencja, HR,, itd . Taka analiza, przegląd wraz z precyzyjnymi rekomendacjami do zastosowania w praktyce w teraźniejszej sytuacji firmy, zwłaszcza przy aktualnych problemach, które trudno rozwiązać konwencjonalnymi metodami przez uznanych doradców, np. Wielka Czwórka, pozwalają zaadresować i zaimplementować konkretne działania ukierunkowane na rezultat. na przedsiębiorstwa. Efekt tego procesu osiąga się w bardzo krótkim czasie i zapewnia jednoznaczne wyniki, gwarantujące trwałą poprawą we wszystkich procesach, uznanych za istotne, związanych z działalnością firmy.

A tak to wygląda w praktyce i w naszym harmonogramie.

Inne źródła:

Wikipedia/Mechanika_kwantowa

Youtube: The Infamous Double Slit Experiment

Youtube: Kwantowe Przejście. Fizyka Kwantowa