QUALITY LIFE ADVISORY – Introduction

Classical counselling concerning management is based on measurable parameters and structures of the assets creating processes. However, it applies to formal structures of organizations only. Such organizational structures, staff management, market analysis, balance sheets, innovations, etc are in fact essential tools of management. Yet, they do not guarantee the long term sustainable development and success of an enterprise.

 The real participation of the informal factors in everyday life of an organization is bigger than one might have expected. Quantum research that has been run for the recent forty years confirms the value of the informal factors. The evidence is clear-cut and undisputed. Nowadays we can say that it is self evident that the success of people, a group or an organization, as well as an enterprise, depends on the quality of information concerning all the participants. In order to grasp the essence of these informal factors we use the quantum computer which is built on the basis of the latest achievements of quantum physics. It has been tested for the recent ten years in business counselling. As far as Europe is concerned, the greatest experience in applying quantum computers for business entities, can be observed in Switzerland and Germany. 

Klasyczne doradztwo w zakresie zarządzania bazuje głównie na mierzalnych parametrach i strukturach procesu tworzenia aktywów. Odnosi się więc tylko do formalnych, ale do nieformalnych procesów organizacji. Struktury organizacyjne, zarządzanie personelem, analiza rynku, wartości bilansowe, innowacje, itp. są rzeczywiście niezbędnymi narzędziami zarządzania, istotnymi obecnie, ale nie w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa i trwałego sukcesu.

Realny udział nieformalnych czynników w codziennym życiu organizacji jest znacznie większy, niż można by oczekiwać. Wynika to z licznych badań fizyki kwantowej i badań naukowych, które były prowadzone na ten temat w ciągu ostatnich 40 lat. Znaczenie nieformalnych czynników zostało jednoznacznie i niepodważalnie udowodnione. W dniu dzisiejszym jest dla wszystkich oczywiste, że sukces ludzi, grupy lub organizacji – a tym samym sukcesu firmy – zależy od jakości informacji wszystkich jej uczestników. Aby uchwycić te istotne nieformalne czynniki używamy komputera kwantowego zbudowanego na podstawie zastosowania w praktyce osiągnięć i fizyki kwantowej i przetestowanego już na całym świecie w ciągu ostatniego dziesięciolecia w doradztwie biznesowym. W Europie największe doświadczenie w skutecznym zastosowaniu komputerów kwantowych w doradztwie biznesowym mają podmioty gospodarcze w Szwajcarii i Niemczech.