Business Consulting “Frequency Scan”

Klasyczne doradztwo w zakresie zarządzania bazuje głównie na mierzalnych parametrach i strukturach procesu tworzenia aktywów. Odnosi się więc tylko do formalnych, ale do nieformalnych procesów organizacji. Struktury organizacyjne, zarządzanie personelem, analiza rynku, wartości bilansowe, innowacje, itp. są rzeczywiście niezbędnymi narzędziami zarządzania, istotnymi obecnie, ale nie w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa i trwałego sukcesu.

Realny udział nieformalnych czynników w codziennym życiu organizacji jest znacznie większy, niż można by oczekiwać. Wynika to z licznych badań fizyki kwantowej i badań naukowych, które były prowadzone na ten temat w ciągu ostatnich 40 lat. Znaczenie nieformalnych czynników zostało jednoznacznie i niepodważalnie udowodnione. W dniu dzisiejszym jest dla wszystkich oczywiste, że sukces ludzi, grupy lub organizacji – a tym samym sukcesu firmy – zależy od jakości informacji wszystkich jej uczestników. Aby uchwycić te istotne nieformalne czynniki używamy Urządzenia Frequency Scan zbudowanego na podstawie zastosowania w praktyce osiągnięć i fizyki kwantowej i przetestowanego już na całym świecie w ciągu ostatniego dziesięciolecia w doradztwie biznesowym. W Europie największe doświadczenie w skutecznym zastosowaniu Urządzenia Frequency Scan w doradztwie biznesowym mają podmioty gospodarcze w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Niemczech.