QUALITY LIFE “Frequency Scan” – obszary zastosowań

Obszary zastosowań technologii “Frequency Scan” są bardzo uniwersalne.  Głównie dla Twojej firmy, Twoich pracowników, a zwłaszcza klientów. W szczególności, można spodziewać się następujących pozytywnych efektów w swojej organizacji:

 • Zwiększenie przychodów i wielkości sprzedaży
 • Poprawa jakości
 • Zwiększenie zadowolenia klientów
 • Zwiększenie zadowolenia pracowników
 • Rozwiązanie sytuacji problemowych na poziomie komunikacji z pracownikami, klientami i dostawcami
 • Zmniejszenie rotacji pracowników
 • Optymalizacja procesu rekrutacji i selekcji personelu
 • Poprawa jakości pracy i jakości życia pracowników, a zwłaszcza kadry kierowniczej
 • Znaczny wzrost sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej

Oprócz wyżej wymienionych efektów, możemy także zaoferować szereg innych usprawnień i zastosowań. Część z tych  możliwości przedstawiamy poniżej:

 • Umiejętności przywódcze – optymalizacja potencjału menedżerów
 • Staffing – optymalizacja oceny kandydatów
 • Zakup nieruchomości – analiza ryzyka inwestycyjnego nieruchomości – majątku trwałego lub gruntu
 • Sprzedaż nieruchomości – zwiększenie szans pozyskania klienta i możliwości uzyskania lepszej ceny
 • Golf – poprawić swój handicap 🙂

W trakcie spotkania chętnie doradzimy także inne opcje, a także lub sprawdzimy Twoje indywidualne potrzeby. Wystarczy kontakt z nami lub zobacz nasz harmonogram pracy!

Dodaj komentarz