Harmonogram i zakres prac projektu QUALITY LIFE “Frequency Scan”

1. Spotkanie –  30 do 45 minut (gratis)

  • Krótkie spotkanie w Twojej firmie:

– Jak działa nasza metoda?

– Jaki jest aktualny problem,  cel i jakich efektów się spodziewamy?

  • Wstępna analiza “Frequency Scan” z naszego systemu, który został opracowany we współpracy z Uniwersytetem w Princeton (USA).

Następnie, na zlecenie – zgodnie z cennikiem, opracowujemy szczegółową analizę firmy narzędziem do analizy “Frequency Scan” w ciągu 14 dni.

2. Spotkanie – 90 do 120 minut (wyniki analizy, oferta)

  • Przedstawienie wyników skanowania – szczegółowa analiza narzędziem do analizy “Frequency Scan”.
  • Pokażemy Ci, jakie są twoje obecne wyzwania i rekomendowane działania, które proponujemy podjąć.

Oferujemy tę usługę, nawet, jeśli nie nastąpi zlecenie dalszych usług.

3. Wdrożenie projektu (inwestycja zgodnie z cennikiem)

  • Jeśli, dzięki dokonanej analizie,  będziecie przekonani do wdrożenia projektu, to Wasza firma w ciągu najbliższych trzech miesięcy będzie zoptymalizowana przy pomocy zaprogramowanej komunikacji kwantowej.
  • Dajemy gwarancję wymiernych efektów już podczas pierwszych trzech miesięcy od wdrożenia projektu! Na bieżąco przedyskutowujemy z Tobą, jakie następują zmiany i jak z tym postępować.

Dajemy Ci pełną przejrzystość kosztów. Po 3 miesiącach, można wypowiedzieć zawartą umowę bez konsekwencji.