Cennik Quality Life “Frequency Scan”

Wycena oparta jest na wielkości firmy. Z naszego doświadczenia wynika, że tak wygląda korelacja “fair trade” pomiędzy inwestycją i szansą na mierzalny sukces:

Cena za miesiąc: PLN
Stawka bazowa   890 –
Stawka / per ilość pracowników     49 –
Narzędzie do analizy “Frequency Scan”   990 –

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i są rozliczane kwartalnie.

Ponad 150 pracowników –> stała stawka do ustalenia.

Rabat 15% stawki bazowej:

Możesz skorzystać z regularnych rabatów dla  klienta w wysokości 15 procent od stawki bazowej, w przypadku zawarcia umowy na min. 1 rok i przy płatności z góry. Takie rozwiązanie ułatwia naszą pracę dotyczącą organizacji i programowania danych.

Rabat tylko dla stałego klientów – 10% stawki bazowej za każdego poleconego nowego klienta:

Możesz skorzystać ze specjalnego rabatu dla  stałego klienta w wysokości 10 procent stawki bazowej za każdego poleconego nowego klienta, w przypadku zawarcia z nim umowy na min. 1 kwartał. Dzięki temu możesz uzyskać w sumie do 100% rabatu od stawki bazowej.

Regulamin:

  1. Zlecenie może być wystawione na piśmie lub w formie mailowej.
  2. Zlecenie mogą być rozwiązane w każdej chwili ze skutkiem na koniec następnego kwartału.
  3. Do programowania danych wymagamy 5 dni roboczych.
  4. Zlecenie powoduje uruchomienie procesu optymalizacji kwantowej przedsiębiorstwa.
  5. Faktura VAT jest płatna w ciągu 14 dni.
  6. Bez wypowiedzenia, umowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejne trzy miesiące.

Cennik obowiązuje od 07.01.2012, rabatów i zniżek nie można łączyć.