Medytacja leczy depresję

“Ludzie, którzy są depresyjni żyją w przeszłości lub w przyszłości. Oni nie żyją w wiecznej teraźniejszości. Medytacja przynosi Uważność obecnego momentum bez porównywania i oceniania. To znaczy: Bądź tu i teraz. Teraz jest pokój i błogość. Medytacja nie jest pusta/wydrążona, jest pełna i kompletna. Zatem medytacja może być wielką korzyścią dla kogoś z depresją”. – Vasant Lad

People who are depressed live in the past or future. They do not live in the eternal present. Meditation means to bring awareness to this moment, without comparison or judgement. It means to be here now. Now is peace and bliss. Meditation is not hollow; it is whole, complete. Therefore, meditation can be of great benefit for someone with depression. ~Vasant Lad

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.