Czym jest Ajurweda i jakie daje możliwości?

Czym jest Ajurweda?

Ajurweda jest wspaniałą, niezwykle obszerną wiedzą, mówiącą o tym jak zachować równowagę w życiu, a dzięki niej … zdrowie, spełnienie i szczęście 🙂

Obejmuje każdy aspekt życia … od snu, przez sex, jedzenie, sport,  hobby, aktywność zawodową.

Obejmuje każdy wymiar życia … prywatne, rodzinne, zawodowe, społeczne.

Obejmuje każdy okres życia … zaczynając od przygotowania do ciąży, przez okres prenatalny, dzieciństwo, młodość i dojrzałość, aż po schyłek.

Wystarczy skorzystać z prostych, przejrzystych i często wręcz zaskakująco logicznych wskazówek, aby  uleczyć lub zapobiec wszystkiemu co niekorzystne, a na co mamy wpływ.

Co łączy Ajurwedę i współczesną medycynę?

 • Wywiad z pacjentem, badanie, diagnoza,
 • Leczenie chorób poprzez substancje chemiczne,
 • Podział na specjalizacje tj: interna, ginekologia, pediatria, chirurgia, laryngologia, okulistyka, itd. (Ajurweda w rzeczywistości oferuje wiedzę ze znacznie obszerniejszych tematów tj. psychologia, socjologia, dietoterapia itd.)
 • To wszystko zostało opracowane wiele tysięcy lat temu!

  Co różni Ajurwedę od współczesnej medycyny?

 • Podejście indywidualne i jednocześnie holistyczne
 • Prewencja, jako podstawa medycyny
 • Priorytet właściwego odżywiania odpowiednio dobranego do konkretnego człowieka
 • Postrzeganie choroby, nie jako odrębnej wydzielonej z ciała, lecz jako zaburzenie równowagi zdrowia konkretnie danej osoby
 • Leczenie poprzez substancje naturalne tj zioła, odpowiednie dobrane żywienie, aktywność fizyczna, zabiegi.
 • Ajurweda posługuje się pojęciami jakościowymi, nie ilościowymi.

Jak wygląda konsultacja ajurwedyjska?

Terapeuta ajurwedyjski podczas długiego i wnikliwego wywiadu określa Doshe pacjenta oraz naturę jego dolegliwości. Podczas wizyty może zbadać puls, język, oczy, stan skóry, paznokci. Następnie może zalecić zmianę diety, zasugerować zmiany w stylu życia, dobrać lecznicze zioła lub zabiegi. Istotne jest pozostanie w kontakcie ze swoim doradcą i informowanie go o efektach wprowadzanych modyfikacji. Konsultacja ajurwedyjska może się odbywać bezpośrednio, także dzięki współczesnym udogodnieniom może się odbywać przez internet. Jeśli jesteś zainteresowany/a konsultacją napisz na adres: qualitylife.pl@gmail.com

Skąd pochodzi Ajurweda?

Ajurweda” (ayurveda) to „wiedza życia”, bądź „sztuka życia”. Jest to sanskrycki termin, gdzie „ajus” znaczy życie, a „veda” – wiedzę, mądrość. Jako, że „życie” jest synonimem „zdrowia”, ajurweda jest wiedzą o zdrowiu. Można pięknie wyjaśniać termin Ajurweda jako „wiedza o zdrowym życiu”.

Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący się z Himalajów, z północnych, starożytnych Indii, sprzed ponad pięciu – sześciu tysięcy lat. Przekazany tysiące lat temu w tekstach Wed, obejmujący 100 tysięcy wersetów, zapisanych w tysiącach rozdziałów. Zostało to uproszczone, skrócone i podzielone na osiem części, zwanych Ashtanga Ayurveda. Warte podkreślenia jest to, że Hipokrates uznawany za „ojca medycyny europejskiej” czerpał wiedzę właśnie z doświadczeń Ajurwedy. Jej silny wpływ zaznaczył się nie tylko w Grecji, ale również w starożytnym Egipcie. Ajurwedyczne kanony posłużyły też do stworzenia innego wielkiego systemu leczenia – Chińskiej Medycyny Tradycyjnej (CMT). Można więc śmiało określić ją mianem ”matki medycyny”. Przekazywana przez wieki w ustnych przekazach, przetrwała do dziś. We współczesnych Indiach według jej zasad leczy się nadal około 80% ludności.

Ajurweda to system holistycznej medycyny naturalnej w praktyce oparty na sprawdzonych przez tysiąclecia recepturach i metodach skutecznej terapii. Ajurwedyjska wiedza medyczna ujmuje człowieka holistycznie (bez skutków ubocznych) i dotyczy każdego aspektu ludzkiego życia, koncentrując się na prewencji, czyli zapobieganiu chorobie, a gdy do niej dojdzie usuwaniu jej źródła, a nie tylko jej objawów. Zgodnie z ajurwedyjską definicją zdrowia, pełne zdrowie nie opiera się jedynie na braku wyraźnych symptomów chorobowych, lecz stanowi stan harmonii, równowagi i dobrego samopoczucia w całej swojej istocie. Medycyna ajurwedyjska nie zajmuje się pojedynczym organem, lecz traktuje ciało i umysł jako całość. Jej istotą jest pełne wyzdrowienie, a nie tymczasowa ulga.

Jakie są przyczyny chorób?

Choroby najczęściej są efektem naszych działań lub naszych zaniechań, mogą być także wynikiem zanieczyszczeń środowiska, wypadków lub skłonności genetycznych. Trzy główne przyczyny chorób:

 1. Niewłaściwy osąd, użycie umysłu – zależne od nas, przykład: wiemy że jest zimno, ale ubieramy się nieodpowiednio,
 2. Niewłaściwe użycie zmysłów – zależne i niezależne od nas, przykład: słuchamy głośno muzyki, przez co sami uszkadzamy sobie słuch, ale możemy także być narażeni na hałas z zewnątrz, gdy nie mamy na to wpływu.
 3. Upływ czasu – zależne i niezależne od nas? Na starość zbieramy żniwa naszych zachowań i nawyków, które mieliśmy przez całe życie, od jakości życia jakie prowadzimy w trakcie jego trwania, zależy jakość naszego sędziwego wieku.
 4. Zbyt duża ilość Amy, czyli zatoksycznienie organizmu. Ama, czyli toksyny w ciele, pojawiają się na skutek niewłaściwego odżywiania, niewłaściwego trawienia spowodowanego np. późnym jedzeniem kolacji, złym łączeniem pokarmów (np. mięso+ nabiał), przejadaniem się, czy po prostu zanieczyszczeniem pokarmu przez szkodliwe substancje. Toksyny w ciele odkładają się także przez długotrwały stres czy problemy ze snem. Zapraszamy do zapoznania się z 21 dniowym programem oczyszczenia opartym na Ajurwedzie . Gdy poziom zmaleje poziom toksyn, organizm ma szanse samodzielnie wrócić do stanu równowagi i pozbyć się różnych dolegliwości.

Jakie są podstawy dobrego samopoczucia?

 1. Zbilansowana dieta
 2. Właściwy styl życia
 3. Pozytywne myślenie
 4. Odpowiednie używanie ziół, suplementów i 6 smaków, które:
  1. Usuwają toksyny
  2. Odżywiają tkanki

Jakie są korzyści z prowadzenia zrównoważonego życia i posiadania dobrego zdrowia?

 1. Dharma – realizacja i spełnienie poprzez wykonywanie właściwej pracy i spełnianie swoich obowiązków, zgodnie z pozycja w społeczeństwie
 2. Artha – osiągniecie dostatku w dobrym zdrowiu, majątku, posiadaniu i bogactwie, oczywiście przy właściwym wykonywaniu pracy i spełnianiu obowiązków
 3. Kama – satysfakcja z realizacji pragnień i osiągniętego dostatku
 4. Moksha – wolność od poprzednich korzyści i celów, jeśli jesteśmy Uważni i Świadomi, to nie my odpowiadamy za rezultat i nie mamy strachu oraz poczucia winy. Rezultat: nie ma EGO, osiągamy DŁUGOWIECZNOŚĆ.

Podstawowe zasady Ajurwedy:

 1. Zdrowa, dopasowana dieta oraz zasada „like increase like”- czyli podobne wzmacnia podobne.

W zależności od tego, jaka Dosha jest naszą dominującą, od pory roku i stanu organizmu należy dobrać odpowiedni rodzaj pożywienia. Przykładowo: jeżeli chcemy się rozgrzać, zjedzmy coś ostrego. A jeśli chcemy być grubsi, zjedzmy coś tłustego itd. Jeśli jesteśmy czystą konstytucją Vata, należy dobierać produkty spożywcze, które tej doshy będą miały jak najmniej. Rządzi tutaj prosta reguła, będąca głównym filarem filozofii ayurvedy: podobne nasila podobne, przeciwności się zaś równoważą. Konstytucja Vata o zimnej i suchej naturze wg tej zasady powinna więc unikać produktów, które mają podobne właściwości (suche i zimne). Podobnie jeżeli w zimie z zasady jest zimno należy spożywać ciepłe posiłki, aby zbilansować ciepło w organizmie.

Zasada “podobne nasila podobne” odnosi się do wszystkich dziedzin życia. Ajurweda znajduje analogiczne właściwości w dziedzinach, których trudno by się było doszukać podobieństw, bez znajomości tej nauki. Przykładowo Vata jest odpowiednikiem żywiołu wiatru i przestrzeni oraz ruchu. W ciele człowieka elementem Vata jest m.in. układ nerwowy. Elektyczność, internet, komputery także posiadają przeważający element Vata. Zatem jeśli przed snem pracujemy intensywnie na komputerze, element Vata w nas, czyli układ nerwowy jest mocno pobudzony i utrudnia nam zaśnięcie. Właściwościami Kapha jest m.in. spokój, powolność a także dobry sen. Jeśli chcemy pobudzić w sobie ten element należy np. przed zaśnięciem spożyć ciepłe mleko, które ma przewagę tej Doshy, i ułatwi nam zaśnięcie. Jednak zbyt częste picie mleka może też powodować przybranie na wadze, co także jest właściwością Kapha. Są to tylko przykłady, które można dowolnie mnożyć i rozwijać. Ajurweda zajmuje się nie tylko człowiekiem, ale także jego otoczeniem i wzajemnymi relacjami. Znając jej zasady lub korzystając z wiedzy doświadczonego konsultanta, można przywrócić równowagę w dowolnym aspekcie swojego życia.

 1. Nasze myśli i emocje mają wpływ na nasze ciało

Medycyna ajurwedyjska rozpoznaje chorobę narządu już przy subtelnych zmianach w stanie psychicznym, czy emocjonalnym pacjenta. Stan umysłu jest pochodną stanu ciała i odwrotnie. Większość chorób jest pochodzenia psychosomatycznego. I tak przykładowo chroniczny smutek, obsesyjne myślenie o czymś, poczucie krzywdy, bezsilność w działaniu powodują zaburzenia śledziony. Osłabienie śledziony będzie przejawiało się w osłabieniu niemalże całego układu pokarmowego, co z kolei zaburzy pracę trawienia, właściwej przemiany pokarmu w energię, będzie miało wpływ na jakość i funkcjonowanie krwi i obiegu krwionośnego, na system immunologiczny, na cyrkulację i właściwości płynów ustrojowych, na tkankę miękką, skórę, korę mózgową, układ nerwowy, także na pamięć i koncentrację. To zapewne nie wszystkie funkcje śledziony, choć i tak daje pogląd na to, jak funkcjonowanie jednego organu wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Lęk usadowiony jest szczególnie w nerkach.

Inny ważny, a z goła odmienny punkt medycyny ajurwedy to odniesienie zaburzeń organizmu do poziomu emocji i myśli. Różne emocje mają wpływ na funkcjonowanie poszczególnych narządów. Weźmy np. emocje typu gniew, agresja, która pielęgnowana przez długi okres może przynieść poważne dolegliwości wątroby i pęcherzyka żółciowego. Ale to też funkcjonuje odwrotnie: uszkodzenie wątroby może powodować wzmaganie się emocji gniewu. Jest to relacja na zasadzie wzajemnego rezonansu: emocja – dysfunkcja organu, organ-emocja. Zachodnia medycyna znajduje odniesienie w tej materii do badań nad chorobami psychosomatycznymi. Każda emocja ma wpływ na nasze ciało. W zależności od tego jak często ją odczuwamy, tym wpływ na konkretny organ jest mocniejszy. Każda konstytucja ma tendencje do innych stanów emocjonalnych i innych chorób. Znając te prawidła, możemy ustrzec się przed nimi i żyć w zdrowiu do późnych lat.

 1. Równowaga we wszystkich elementach życia:

Ten kto posiada umiar w swoich zwyczajach jedzenia, spania, pracy i wypoczynku, ten poprzez odpowiednią praktykę może zlikwidować wszelkie materialne (fizyczne) cierpienia.

W jaki sposób obserwować swoje ciało?

Należy regularnie sprawdzać stan:

– języka- gruby nalot świadczy o nagromadzonych toksynach

– paznokci – nierówności na płytce paznokcia oraz białe plamki świadczą o niedoborach lub o zakażeniach grzybicznych

– mocz- ciemny świadczy o odwodnieniu,

– kał, jego konsystencja- biegunki świadczą o nadmiarze Pitta lub o zatruciu, zaparcia to nadmiar Vata (przesuszenie jelit)

Każdy człowiek ma tendencje do innych dolegliwości, które można przewidzieć dużo wcześniej i uczulić na odpowiednie symptomy.

Aby dowiedzieć się o szczegółowych zaleceniach dla siebie umów się na konsultację qualitylife.pl@gmail.com